Betaling

  • Behandlingen i Kalmia individualiseres og tilpasses den enkeltes behov, hvorfor prisen varierer afhængig af tilbuddet. Kontakt Kalmia for yderligere information.
  • Kalmia er et privat behandlingscenter og har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Behandlingen kan evt. finansieres af arbejdsplads, sundhedsforsikring, særlige aftaler med det offentlige eller personligt.
  • Private og offentlige arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften til behandling for ansatte.
  • Der kan også være indgået en aftale med din bopælskommune om betaling.

Vigtigt! Af hensyn til andre patienter på venteliste bedes du melde afbud senest dagen før inden kl. 12:00. Ved senere afbud afregnes det fulde beløb for sessionen.