Project COPESTRESS

Copestress_logo_117x174Kalmia indgik i et omfattende forskningsprojekt, Copestress.  Copestress-projektet blev ledet af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital ved overlæge og dr. med.  Bo Netterstrøm.

I COPESTRESS-projektet blev to forskellige programmer til behandling af stress hhv. et individuelt og et gruppebaseret program sammenlignet.
Målet for behandlingerne var, at deltageren kunne vende tilbage til arbejde og fungere på samme funktionsniveau som tidligere. Effekten blev målt ved symptomniveau, fysiologiske mål for stress, længden af sygefravær og tilknytning til arbejdsmarkedet efter 1 år. De to programmer blev desuden sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke fik behandling og en gruppe, der fik konventionel psykologbehandling. COPESTRESS projektet er finansieret af Trygfonden og Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Hjemmeside: www.copestress.dk

 

Generel fordeling

 • Egen læge henviser stressramte, der er sygemeldte og i arbejde
 • Lodtrækning mellem 3 behandlingsmuligheder og venteliste
 • 280 patienter indgik i forsøget
 • Kalmia: 70 (12 udelukket pga sygdom/udeblivelser)
 • Psykologbehandling 12 gange: 70 (13 udelukket)
 • Venteliste 3½ måned: 52 (6 udelukket)
 • Bispebjerg Hospital: 70 patienter

Behandling i Kalmia

 • Forsamtale med vurdering af deltagerens psykiske og generelle tilstand
 • Gruppeterapeutisk forløb x 10 (1 gang ugentligt á 2½ time)
 • Kropsbevidsthedstræning, BBAT, med Mindfulness meditation x 10 (1 gang ugentligt á 1,5 timer)
 • Evt arbejdspladsdialog

Antal patienter i arbejde efter 3 mdr. behandling (p<0,001)

 • Kalmia
 • Psykologbehandling
 • Venteliste

Se de nyeste data fra COPESTRESS undersøgelsen: The effects of a group based stress treatment program (the Kalmia concept) targetting stress reduction and return to work. A randomized, wait-list controlled trial. i Journal of Enviromental and Occupational Science.  www.jenvos.com

PDF-fil Kalmia Journal of Enviromental and Occupational Science paper (PDF-fil åbner i nyt vindue)