Hjertepatienter

‘Når hjertet siger stop!’

Det er en voldsom oplevelse at få og blive behandlet for en hjertekarsygdom. Mange oplever efterfølgende helt naturlige, men overvældende reaktioner på det stressende forløb de har været igennem.

Det kan være reaktioner som:

 • dit humør og overskud svinger og at du nemmere bliver rørt, irriteret eller opfarende
 • du bekymrer dig mere og bliver nemt nervøs
 • du har svært ved at falde i søvn, eller du vågner flere gange om natten
 • du er ekstra opmærksom på kroppens signaler – særligt i bryst regionen – og det bekymrer dig
 • du har svært ved at koncentrere dig
 • du bliver lydfølsom og har svært ved mange mennesker
 • du har svært ved at tale om din frygt og bekymringer

 

  mindfullness

 

 Nogle hjertekarsyge udvikler egentlig angst og/eller depression

Angst er en naturlig følelse, som hjælper os med at undgå farefulde situationer, men angst bliver et problem, når den hæmmer os i at leve et helt normalt hverdagsliv.

Din angst for at noget skal ske med dit hjerte gør måske

 • at du bliver hjemme
 • du undgår ting der tidligere gav dig glæde
 • du undgår at anstrenge kroppen
 • du ofte tjekker puls og blodtryk

Tegn på udvikling af en depression kan være

 • følelse af nedtrykthed og tomhed
 • isolationstendens
 • dårlig søvn, vågner tidligt
 • svært ved at tage initiativ og overskue arbejdsopgaver
 • du har negative tanker, selvbebrejdelser, svært ved at se fremtiden
 • kan få selvmordstanker

Nedenstående behandlingstilbud retter sig til dig, som kan genkende nogle af ovenstående følelser/symptomer, og ønsker at komme tilbage til et aktivt liv.

Behandlingstilbud

Grupperne består af max 8 patienter og 2 terapeuter

Fokus i behandlingen:

Samtalegruppe:

 • Krisehåndtering
 • Sorgbearbejdelse
 • Orientering mod fremtiden og nye handlemønstre

Kropsgruppe, BBAT, og mindfulness meditation:

 • Få tillid til kroppen igen gennem øget kropsbevidsthed
 • Arbejde med balance, accept, ro og jordforbindelse
 • Lære vejrtræknings og afspændingsøvelser

Pris:

Samlet pris 6.500 kr, som betales ved forløbets start.