En stærk samling af bred faglig viden

Mange års erfaringer med behandling og forebyggelse af stress og belastningsreaktioner samt andre psykiske lidelser samles i Kalmia og udnyttes i behandlingen sammen med den nyeste forskning på området. Behandlerne er fagligt kompetente og erfarne læger, psykiatere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykoterapeuter. Kalmia er etableret af medarbejdere fra den tidligere Stressklinik på Hillerød Hospital og Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Gentofte. Derudover er der konsulenter tilknyttet Kalmia som dækker kompetencer indenfor: Arbejdsmedicin/organisationskonsulent, jobkonsulent, organisationspsykologi og musikterapi. Kalmia er beliggende i Bernstorffsparken i Gentofte, og placeringen i rolige, naturskønne omgivelser understøtter behandlingen. Find os her >

Medarbejdere

Nicoline Christophersen

Partner / Direktør / cand. merc. jur.

Erfaring: Uddannet fra CBS og har mange års erfaring med kvalitetssikring af patientforløb, procesoptimering og forandringsledelse fra det private erhvervsliv. Foredragsholder med foredraget: ”Vend din verden på hovedet”. Yogainstruktør (hata/restorativ). Under uddannelse til psykoterapeut.

Kompetencer: Tilrettelæggelse/implementering af effektive og strukturerede patientforløb. Individuelle yogaprogrammer med hensyntagen til patienten formåen. Arbejder terapeutisk med integrativ metode og efter de neuroaffektive kompasser.

Bettina Damsbo

Partner / Læge og diplomeret psykoterapeut

 

Erfaring: Uddannet læge fra KU, har været ansat på PC Stolpegård som 1. reservelæge. Har været ansat i det private erhvervsliv, Healthcare, i ind- og udland. Har flere års ledererfaring.

Kompetencer: Behandling af stress og belastningsreaktioner. Coaching af erhvervsledere. Foredrag om Stress Management. Eksamineret og diplomeret gestaltterapeut fra Nordisk Gestalt Institut. Uddannet SE-Practitioner. (SE: Somatic Experiencing/ Behandling af chok og traumer)

Linda Kronsted

Ergoterapeut / Psykoterapeut

 

Erfaring: Tidligere ansat som ledende ergoterapeut på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Ledende stillinger indenfor psykiatrisk behandling. Mangeårig psykoterapeutisk, miljøterapeutisk og ergoterapeutisk behandlingsarbejde.

Kompetencer: Psykoterapeutisk efterudddannet indenfor Gruppeanalytisk psykoterapi, miljøterapi, systemisk familieterapi, SE terapi (Somatic Experiencing) samt tegneterapi.

Bo Netterstrøm

Partner / Overlæge dr. med. / Seniorforsker

 

Erfaring: Overlæge BBH. Oprettede Stressklinikken Hillerød 2002. Formand for årlig stressforskningskonference. Leder af forskningsprojekt COPE Stress (www.copestress.dk).

Kompetencer: Disputats om stress og hjertesygdomme, forfatter til adskillige bøger og artikler om stress. Forsker i stress og stressbehandling. Find bøgerne på: www.saxo.com

 

Elizabeth Heindorff

Partner / Fysioterapeut/ Mindfulness instruktør

Anette Schifter-Holm

Partner / Fysioterapeut / BBAT instruktør

 

Erfaringer: Mangeårig ansættelse på Psykiatrisk Center Nordsjælland, inden for ambulant og almen voksen psykiatri. Har stor undervisningserfaring i kropsterapi/mindfullness/meditation i gruppe såvel som individuelt.

Kompetencer: Efteruddannelse i BBAT, kognitiv-og psykodynamisk miljøterapi og systemisk familieterapi. Uddannet Life-og Business Coach samt yogalærer.

 

Eva Gudmand-Høyer

Konsulent / Autoriseret klinisk psykolog

 

Erfaring: Afdelingspsykolog ved Psykiatrisk Center Nordsjælland. Tidligere ansat som psykolog ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård.

Kompetencer: Mangeårig behandling af stress, depression, angst og belastningsreaktioner. Undervisning og supervision. Efteruddannet inden for psykodynamisk og kognitiv terapi, mindfulness instruktør og kunstterapeut.

Lars Sachse Mikkelsen

Konsulent / Overlæge / Psykiater

 

Erfaring: Overlæge ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Speciallæge i psykiatri. Tidligere ansættelser som psykiatrisk overlæge. Gennem en årrække Speciallægekonsulent på Grønland.

Kompetencer: Speciale indenfor behandling af angst, depression og stressrelaterede tilstande. Gruppeanalytisk efteruddannet og supervisor uddannet.

Katrine Kjøller Neergaard

Konsulent / Autoriseret klinisk psykolog

 

Erfaring: Forsket kvalitativt indenfor arbejds- og organisationspsykologi ved hhv. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø og CBS med fokus på grænseløst arbejde, stress og arbejdsliv-privatlivs balance. Tidligere ansat i Arbejdstilsynet som specialist i psykisk arbejdsmiljø og før det som klinisk psykolog i Psykiatrisk Dagafsnit S, Frederikssund Sygehus, samt ved Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter i Odense.

KompetencerEkspert i psykologiske sammenhænge mellem individ, gruppe, organisation og ledelse i forbindelse med arbejdsliv, stress og psykisk arbejdsmiljø. Særlig klinisk erfaring med sorg, krise og somatisk sygdom. Arbejder både klinisk individuelt og med grupper – samt med supervision og undervisning.

Claus Neperus

Konsulent / Psykoterapeut / Socialrådgiver

 

Erfaring: 20 års erfaring med par- & familieterapi, 10 års erfaring med individuel psykoterapi, gruppeterapi og supervision. Tidligere ansættelser som familiebehandler & ledende familieterapeut og senere som socialrådgiver/psykoterapeut ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård og Studenterrådgivningen i København. De sidste par år fuldtidsbeskæftiget i egen praksis: Neperus Psykoterapi MPF.

Kompetencer: Mangeårig behandling af stress, depression, angst og belastningsreaktioner. Uddannet socialrådgiver, familieterapeut, Imago Relationsterapeut & Imago Supervisor, miljøterapeut. Medlem af Dansk Psykoterapi Forening. Aktuelt i gang med uddannelser i Emotional Focused Couples Therapy og Somatic Experiencing.

Patienter i arbejde efter 12 uger

68%

Patienter i arbejde efter 4 måneder

91%