Kommuner / Jobcentre

Langt de fleste langtidssygemeldte borgere har kontakt til deres kommune/jobcenter, hvis mål er at hjælpe borgeren tilbage til et aktivt arbejdsliv.

Har du en borger der er helt eller delvist sygemeldt med

  • Stress
  • Depression
  • Belastningsreaktion
  • Krisetilstand

Så kan du med fordel henvise din borger til behandling i Kalmia.

Kalmia har gennem de sidste 9 år haft et tæt samarbejde med flere nordsjællandske kommuners jobcentre.

Samarbejdet har gennem årene udviklet sig i takt med kommunernes behov, således at Kalmia’s tilbud til kommunernes borgere nu omfatter:

  • Stresshåndteringsforløb, Kalmia-metoden
  • “Mestringsforløb”
  • Ressourceforløb
  • Specialtilbud til ”Funktionelle Lidelser”

 

Forløbets indhold

I Kalmia lægger vi stor vægt på, at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle tilstand og situation, derfor indledes et hvert forløb med en uddybende forsamtale. Herefter laves nærmere aftale mellem jobcentret, borgeren og Kalmia om forløbets indhold og varighed.

Et hvert forløb vil altid have fokus på både fysiske, psykiske, arbejdsmæssige- og  familiemæssige aspekter.

Kernen i et forløb består af

  1. Samtaleterapi
  2. Kropsterapi og mindfulnessmeditation

Begge elementer foregår i grupper med max 7 personer og 1- 2 terapeuter.

I samtaleterapien arbejdes der primært ud fra psykodynamiske principper, og målet her er at øge den enkeltes bevidsthed om egne følelser, reaktioner og handlemuligheder, samt forberede borgeren på en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 

 

  DSC_6127