Litteratur

Her finder du litteratur om stress og stressbehandling samt rapporter og håndbøger fra faglige organisationer.

PDF-filLitteraturliste (PDF-fil åbner i nyt vindue)
PDF-filRapporter og håndbøger fra faglige organisationer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Om stress

John Graversgård: Udbrændthed. Bryd den onde cirkel. Frydenlund

Arbejdsmarked 1994.
Bogen redegør for udbrændthedsbegrebet og diskuterer udbrændthed bl.a. i forhold til depression, køn, empati, klientarbejde, etik og m.m. Der gives talrige eksempler fra forskellige fagområder. Desuden er bogen forsynet med udførlige litteraturhenvisninger
Red: Katrine Damsgaard-Sørensen og Birgit Madsen: Stress – Når kroppen siger fra.
Kroghs Forlag 2003.
En god bog, som er velegnet til debat, undervisning og advarsel! En række almindelige danskere fortæller deres egen stresshistorie, om turen rundt i stress-centrifugen og om vejen frem til et andet og bedre arbejdsliv. Bogen indledes med to faglige kapitler af henholdsvis Bobby Zachariae og Bo Netterstrøm
Bo Netterstrøm: Stress på arbejdspladsen.
Hans Reitzels Forlag 2002.
En gennemgang af hvorledes stress kan forebygges på arbejdspladsen.
Bo Netterstrøm: Stresshåndtering.
Hans Reitzels Forlag 2007.
Erfaringerne fra Stressklinikken i Hillerød eksemplificeres ved historier fra det
virkelige liv.
Lis Lyngbjerg Steffensen: Ledelse uden stress.
Børsens Forlag 2002
Bogen giver konkrete råd om, hvordan man håndterer og beskytter det moderne arbejdslivs mest hårdtarbejdende, kreative og selvstændige medarbejdere og bevarer en sund arbejdsplads og engagerede medarbejdere. Bogen tager også fat om lederens egen stress og giver redskaber fra stresseksperter og ledelsesudviklere til håndtering af stress.
Lis Lyngbjerg Steffensen: Effektiv uden stress – en ny arbejdsmodel.
Børsens Forlag 2003.
En lille og hurtig læst bog, der henvender sig til ledere, der gerne vil tage det første skridt til at forebygge stress hos sig selv og hos medarbejderne
Bobby Zachariae: Stresskompetence. Forlaget Rosinante 2005.
En grundig øvelsesbog for den stressede

Om kommunikation og konfliktløsning

Anne Dickson: Og jeg mener hva’ jeg si’r. Kvinder og selvværd.
Hans Reitzels Forlag 1982.
En af de mest kendte bøger om kvinder, assertiv kommunikation og selvværd. En grundig og nærværende brugsbog for den kvinde (og mand), der vil kommunikere mere klart, udtrykke sig i overensstemmelse med sine egne følelser og behov, og som vil blive bedre til at sige fra.
Barbro Lenéer-Axelson og Ingela Thylefors: Om konflikter – hjemme og på arbejdet.
Hans Reitzels Forlag 1998.
En bog som kommer grundigt rundt om konfliktbegrebet og konfliktløsning. Der gives eksempler på konflikter i forskellige livsområder: arbejde, parforhold, livet med børn mv. En del teori. Man kan vælge kun at læse enkelte kapitler og stadig få noget ud af bogen. En lang, men absolut læseværdig bog, hvor forfatterne også mestrer at skrive underholdende om et tungt emne.

Om kropsterapi og Mindfulness

Jacques Dropsy: Den harmoniske krop.
Hans Reitzels Forlag. ISBN: 87-412-2894-4
Jon Kabat-Zinn: Lige meget hvor du går hen, er du der: at leve med fuld opmærksomhed
Borgens Bogklub 2001, ISBN: 87-7895-221-2
Jon Kabat-Zinn: Full catastrophe living: how to cope with stress, pain and illness using mindfulness meditation.
Piatkus 2001, ISBN 0-7499-1585-4
Jon Kabat-Zinn: Coming to our senses
Hyperion Books, ISBN 0-7868-6756-6
Gertrud Roxendal og Agneta Winberg: Levande människa
Natur og kultur, ISBN: 91-27-09023
Kornø Rasmussen, Klaus: Stress af med meditation
Gyldendal 2005, ISBN: 87-02-03723-8

Om Work Life Balance

Christina Støvring Andersen (Red Lisette Jespersen): Work life balance for ledere.
Jeslau Media 2004.
Et lille hæfte, der har sit udgangspunkt i en undersøgelse af de øverste lederes balancegang mellem et familieliv og en arbejdskarriere.
Winston Fletcher: Beating the 24/7.
John Wiley & Sons 2002.
I bogen fortæller 16 britiske topledere om de strategier, de anvender, med henblik på at opnå sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv.
Rishøj & Hildebrandt: Familien på arbejde – om at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv.
Børsens Forlag 2001.
En bog om de paradokser og muligheder, der præger livet og relationen mellem arbejdspladsen og hjemmet.

Andet

Bodil Jönsson: Ti tanker om tid. Til dig, der har alt – undtagen tid.
Rosinante 2000.
Bodil Jönsson er fysiker og professor ved Lunds Tekniske Højskole. Hendes bog er en forfriskende anderledes beretning om tiden, og hvorfor vi oplever, at vi ikke har nok af den. Har du lyst til at læse om rytmer og urytmer, uopdelt og opdelt tid? Om hvordan man standser tiden eller forholder sig til tiden, når man vil være nærværende? Læs også om foreningen Tempus, foreningen til forhaling af tiden. Og meget, meget mere. En livsklog bog, som kommer langt omkring.
Bodil Jönsson: I tide og utide. Hjemme og på arbejde.
Rosinante 2003.
Bodil Jönsson fortsætter sin beretning om tiden med særligt fokus på tidsnød og stress. Denne bog sætter især fokus på, hvordan brugen af it, hjemmearbejde og det grænseløse arbejde spiller ind på vores helbred og livsplanlægning. Bogen er lettere læst end Ti tanker om tid, og fyldt med spændende og anderledes råd om stresshåndtering. En god bog for den, der vil læse om stresshåndtering på en ny måde – eller vil give en inspirerende bog til en stresset ven.

Rapporter og håndbøger fra faglige organisasitioner


Personalestyrelsen, Finansministeriet, 2001. red: Jørgen Møller Christiansen og Hanne Nørby (CASA) og Mogens Agervold

(Psykologisk Institut. Århus Unit.): Psykisk arbejdsmiljø. Metoder og Værktøjer.
Bogen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside: www.perst.dk En metodebog som især henvender sig til ledere, sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og andre arbejdsmiljøinteresserede i de statslige institutioner. Håndbogen beskriver talrige cases fra arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på en lang række statslige arbejdspladser.
FOA 2002: Et arbejdsliv i vækst
Udgivet af FOA i samarbejde med arbejds- og organisations psykolog Lisette
Jespersen.
Håndbogen kan hentes på Foanet/fagligtStof/Arbejdsmiljø eller ved
henvendelse til FOA. En håndbog om psykisk arbejdsmiljø. Håndbogen diskuterer blandt andet ud fra cases fra en række offentlige arbejdspladser, hvordan man arbejder med gode møder, mobning, nat- eller alenearbejde, vold og trusler,
kundekontakt, kompetenceudvikling, ledernes psykiske arbejdsmiljø og meget andet. Hæftet indeholder mange konkrete anvisninger på, hvordan man kan gå i gang med udredning og problemløsning.
LO 2003: Stress kan forebygges – 10 gode eksempler
Rapporten kan hentes på www.lo.dk.
Undersøgelsen er udført af COWI. Rapporten beskriver indsatsen på ti arbejdspladser – fem private og fem offentlige. De ti arbejdspladser er udvalgt, dels fordi de er kommet relativt langt i en indsats mod stress, dels fordi de tilsammen repræsenterer et bredt udsnit af arbejdspladser med ansatte, der er organiseret i forbund under LO.