Funktionelle lidelser

En funktionel lidelse er en sygdom, hvor man er belastet af fysiske gener, som gør det svært at fungere i dagligdagen. Man kan forstå det som en tilstand, hvor hjernen og kroppen er overbelastet og ikke fungerer normalt.  Funktionelle lidelser kaldes også Bodily Distress Syndrome, BDS

  • Årsagen til funktionelle lidelser er multifaktoriel, og forståelsen af de funktionelle lidelser udfordrer vores klassiske tænkning om, at sygdomme enten er rent fysiske eller udelukkende psykiske.
  • Ved funktionelle lidelser er hjernen sandsynligvis involveret. Man har ved skanninger fundet forandringer i den måde hjernen reagerer, når kroppen udsættes for smerte. Årsagen til disse forandringer og betydningen af dem er ikke endelig klarlagt.
  • Funktionelle lidelser skyldes ofte en kombination af medfødt sårbarhed og belastning eller stress. På samme måde som nogen kan reagere med depression eller angst, kan andre reagere med fysiske symptomer, når de udsættes for større belastning, end de kan klare.
  • Funktionelle lidelser kan behandles med kognitiv adfærdsterapi og gradueret genoptræning. Nogle patienter kan have gavn af medicinsk behandling, ofte i form af antidepressiv medicin.
  • Funktionelle lidelser er en reel sygdom
  • Patienterne er ikke ”indbildt” syge, og der er ikke tale om patienter som lyver, snyder eller overdriver for at opnå sociale ydelser

 

Forskningen viser, at mange patienter kan blive raske. De fleste kan få en betydelig forbedret livskvalitet. Men en del vil skulle blive ved med at tage hensyn til deres krop og lære at leve med den funktionelle lidelse på samme måde, som man kan lære at leve med andre kroniske sygdomme som fx astma eller diabetes.

 

Behandling

Funktionelle lidelser/BDS kan behandles. De behandlinger, der har vist sig effektive er gradueret genoptræning og Mindfulness meditation samt samtale terapi. Hos nogen kan medicin have en effekt. Der forskes intensivt i fortsat at forbedre behandlingen af funktionelle lidelser.

Jo tidligere i forløbet man begynder en behandling, des nemmere vil det også være at få det bedre. Meget tyder på, at udviklingen af en funktionel lidelse vil kunne vendes, hvis der bliver sat ind i tide. Inden behandling er det vigtigt, at patienterne er udredte hos deres egen læge og at denne har haft den indledende samtale med dem om, at de har en funktionel lidelse/Bodily Distress Syndrome, BDS.

 

I Kalmia har vi sammensat i et behandlingsforløb, der har fokus på netop samtaleterapi, Kropsbevidsthedstræning og Mindfulness meditation. I behandlingen indgår psykoedukation. Formålet med psykoedukation er at gøre patienterne klogere på deres symptomer og mindre bekymrede, samtidig med at symptomerne legitimeres som reelle, og patienterne oplever følelsesmæssig støtte. Psykoedukation rummer normalisering og empowerment, og har samtidig et terapeutisk sigte, idet den sætter patienterne i stand til at anvende den nye viden ved nye sygdomsepisoder eller ved forværring.

Patienterne vil blive tilbudt samtaleterapi, hvor der vil blive brugt tid på at lære patienterne at se sammenhænge mellem deres følelser og deres kropslige smerter og ubehag. De vil således blive motiveret til at lære at håndtere deres sygdomsbekymring bedre. I terapien vil der blive brugt udvalgte kognitive og adfærdsterapeutiske teknikker, hvilket også vil inkludere hjemme arbejde.

Når patienter har været gennem det 10 uger lange samtaleterapi forløb vil de få tilbudt 2 opfølgende individuelle samtaler med 4 – 8  ugers mellemrum, for at sikre at de kan holde fast i motivationen og de nye tanke- og handlemønstre.

På et hvilket som helst tidspunkt i behandlingen vil det være muligt at afholde en ”rundbordssamtale”, hvor patient, behandler(e) og sagsbehandler kan mødes og tale om patientens fremtidige muligheder.

Som mange andre sygdomme vil funktionelle lidelser ofte påvirke de nærmeste omgivelser, og især familien vil kunne blive belastet af den funktionelle lidelse. Hvis man som pårørende får mere viden om sygdommen, og nogle redskaber til at håndtere den, vil man kunne støtte den sygdomsramte bedre. Man vil også kunne passe bedre på sig selv, så man ikke bliver overmandet og overbelastet. Derfor tilbyder vi en dag hvor patientens nærmeste pårørende vil kunne mødes med de andre patienters nærmeste til en kombination af psykoedukation og samtale.

Portfolio Details

Client wptitans

Type of work User Interface

Starting Date 15-08-2013

Completed Yes

Live Website http://wptitans.com