Helhedsorienteret stressbehandling, Kalmia-metoden

Det helhedsorienterede stressbehandlingsforløb i Kalmia strækker sig over 10 til 12 uger og er målrettet personer, der er sygemeldt pga af stress eller belastningsreaktioner.

Behandlingen i Kalmia indledes altid af en visiterende forsamtale, et dybdegående interview suppleret med forskellige spørgeskemaer. På baggrund af denne indledende orientering besluttes det, på en tværfaglig konference, hvilket behandlingstilbud, der er bedst egnet.

Den helhedsorienterede stressbehandling består af en integrativ tilgang i form af parallelle forløb med psykoterapi enten i gruppe eller individuelt, samt Kropsbevidsthedstræning, BBAT, med Mindfulness meditation.  Denne metode kaldes også Kalmia-metoden, efter at være blevet testet videnskabeligt.

Baggrunden for Kalmia-metoden er, at personer med stressbelastninger, ikke kun er belastet af ydre stressorer, men også indefra belastet af en stresstilstand, der indebærer, at den enkelte kan have svært ved at forholde sig til selv og egen situation. Det kan derfor være vanskeligt at træffe valg og dermed begynde at ændre sin egen situation. Det er også centralt for behandlingen, at den omfatter metoder, der grundlæggende retter sig mod det autonome nervesystems vekslen mellem opspændthed og afslapning, som er væsentlig for den restituering, der er nødvendig for at kunne løse problemer og træffe valg af både konkret og eksistentiel art.

Behandlingens indhold:

Pris efter aftale.