Nærvær / Mindfulness

Mindfulness meditation er en bevidst træning af evnen til at være opmærksom på en særlig måde. En opmærksom måde at relatere sig til alle oplevelser på – accepterende og ikke dømmende.
At møde det der er; uden at fastholde eller ville ændre det, men i stedet være så tæt på den direkte oplevelse som muligt.
I forbindelse med stress og depression kan vores tankemønstre være præget af selvkritik, utilstrækkelighedsfølelse, bekymring eller en konstant bedømmelse og vurdering af os selv og andre. På denne måde er vi ofte styret af tankemønstre og følelsesmæssige vaner, der forhindrer mangfoldigheden i vores livsudfoldelse.
Gennem Mindfulness kan vores sind opnå en accept og væren, som åbner for en frisættelse fra uendelige rækker af negative tankemønstre og sindstilstande. Metoden udvikler evnen til nærvær og til kontakt med dig selv på en måde, der åbner for nuets muligheder. Sanserne skærpes indadtil og hjælper dig til at blive klogere på sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser.

Portfolio Details

Client Rumba

Type of work WordPress

Starting Date 13-08-2013

Completed Yes

Live Website http://wptitans.com