Psykoedukation

Psykoedukation er undervisning af patienter og evt. pårørende i  psykiske reaktioner og/eller psykiatriske lidelser samt behandling.

Formålet med at undervise patienter og pårørende i psykiske reaktioner og/eller psykiatriske lidelser er at give dem en viden, der gør det muligt for dem at forstå hvad det er der sker i deres krop, når de får symptomer. At hjælpe med til at forebygge tilbagefald, reducere hospitalsindlæggelser, forhindre selvmordstanker og generelt gør det lettere at få en hverdag til at hænge sammen.
Undervisningen omfatter som regel let forståelig gennemgang af samspillet mellem krop og hjerne, samt informationer om den situation, som patienten befinder sig i. Hvordan forklarer jeg min situation og sygdom for andre? Hvordan tager jeg evt. min medicin? Hvordan kan jeg tidligt opdage, hvis jeg begynder at få det dårligt igen? Hvordan løser jeg de problemer, som min situation kan medføre? Det er bl.a. nogle af de spørgsmål, som man gennem psykoedukation vil kunne få svar på.