Psykoterapi

Alle mennesker oplever gennem deres tilværelse vanskeligheder i form af angst, stress, tristhed og modløshed. Ydre som indre omstændigheder kan afstedkomme problemer, der kan opleves så uoverskuelige, at det er nødvendigt at få professionel hjælp. Psykoterapi er en behandlingsmetode, der retter sig mod sådanne problemer. Psykoterapi kan omhandle vejledning, problemløsning og nye coping-strategier, men også indbefatte dybere selvindsigt og forståelse af ens vanskeligheder, samtidig med en styrkelse af ens potentiale og evne til valg og forandring.
Erfaring viser, at sygemelding på grund af stress, belastning og depression kan afkortes ved samtaleterapi kombineret med kropsterapi og mindfulness-meditation.

Den terapeutiske proces hjælper os til at se krisen, smerten og livsbetingelserne i øjnene, samtidig med, at den åbner for en større accept af situationen såvel som for nye forståelser og handlemuligheder. Forbindelsen med egne ønsker og ressourcer kan være gemt bag bekymring, tankespind og gamle mønstrer og vaner. Forandring kan ske i en proces gennem en gensidig, nærværende og åben dialog. Dette giver mulighed for en bedre forbindelse med ens eget følelsesliv, værdier og livsglæde, der åbner for nye valg.
Alle behandlere på Kalmia har en langvarig og bred klinisk uddannelse og erfaring inden for psykoterapi. Vi arbejder med en metodisk bredde, der strækker fra kognitiv adfærdsterapi, relationel og dynamisk terapi, gestaltterapi, kropsterapi samt gruppeanalyse og systemisk familieterapi. Gennemgående i behandlingen er en integrativ forståelse af forholdet mellem krop og sind, mellem tanke, og følelse og handling i en vægtning af kroppens signaler og nye muligheder for handlefrihed i eget liv.

Behandlingen i Kalmia

Kan både være individuel og gruppeterapi, men hovedsagelig i en gruppe, hvor det er muligt at udveksle erfaringer, tanker og følelser på en både tryg, inspirerende og kreativ måde. Oplevelsen af ikke at føle sig alene er for de fleste en meget støttende oplevelse. Det har stor værdi at kunne bidrage til, at de andre i gruppen kan finde nye måder, hvorpå de kan se på både vanskeligheder og muligheder. I gruppen er fortroligheden og tavshedspligten central for trygheden.

Portfolio Details

Client Dummy

Type of work User Interface

Starting Date 12-08-2013

Completed Yes

Live Website http://wptitans.com