Samtaler med arbejdsgiver

På arbejdspladsen er der en lang række forhold, der kan medvirke til udvikling af stress. Det er vigtigt så tidligt som muligt at identificerer stresstilstanden for at forhindre videreudvikling og sygemelding. Der kan også være tale hyppigt sygefravær uden at årsagen er klarlagt. Dette kan også være omkostningsfyldt i forhold til de øvrige medarbejdere.  Hvis en sygemelding er nødvendig, er det vigtigt i forbindelse med behandlingen, at få fastlagt en individuel plan for tilbagevending til arbejdet.

Ved en arbejdsmarkeds samtale vil vi kunne afdække, hvad der ligger til grund for manglende trivsel eller stressreaktioner. Samtidig vil samtalen kunne identificere, hvilke belastende faktorer det kan være hensigtsmæssigt at ændre på. Ved sygemelding er det af central betydning, at få tilrettelagt en personlig plan for en gradvis tilbagevending til arbejdet.  Her er det vigtigt, at der er en tydelig plan både med hensyn til gensidig forventningsafstemning, arbejdsfunktioner og timetal.

Vi tilbyder en tværfaglig bredde i arbejdsmarkedets samtaler, der indbefatter både arbejdsmedicinsk, psykologisk og lægelig ekspertise samt jobkonsulent.

Portfolio Details

Client burban

Type of work WordPress

Starting Date 15-08-2013

Completed Yes

Live Website http://wptitans.com