Unge med stress og angst

Ny rapport har for første gang kortlagt den samlede udvikling i unges mentale trivsel over de sidste 20 år.

Begge køn er mere stressede, deprimerede og mindre tilfredse med livet.

Værst er det gået ud over pigerne , hvor andelen, der ofte føler sig stressede, er steget fra 14% i 2005 til 26% i dag. I dag mener kun hver fjerde pige at hun oplever en høj livstilfredshed mod hver tredje i 2002

Det er en aldersgruppe, hvor de psykiske problemer er særligt problematiske. Hvis ikke de unge får hjælp til at komme ud af deres psykiske problemer kan de komme til at bære dem med sig senere i livet.

Stress og angst er blevet hyppige følgesvende blandt gymnasieelever og unge studerende, og desværre ikke kun ifm eksaminer. De unges mistrivsel kan betyde at de stopper deres uddannelse og mister troen på sig selv.

Da børn og unge ikke har samme forudsætninger for at overskue graden af belastninger og finde viden og brugbare løsninger, er de dybt afhængige af, at de voksne ser de tidlige signaler på stress og tager affære.

Ofte har de unge gået med deres problemer alene og det er en lettelse at blive mødt med forståelse og viden om hvordan de kommer ud af deres tilstand.

 

Behandling

I Kalmia har vi stor erfaring i at hjælpe mennesker ud af deres stress og angst.

Ofte har de unge gået med deres problemer alene og det er en lettelse at blive mødt med forståelse og viden om hvordan de kommer ud af deres tilstand.

Dette tilbud henvender sig primært til dig, der er mellem 16-25 år.

Du er

 • Gymnasieelev
 • Går på en videregående uddannelse
 • I gang med anden form for uddannelse

Du har højst sandsynlig symptomer, som:

 • Søvnproblemer
 • Angst – eksamensangst
 • Manglende/nedsat selvværd
 • Usikker identitetsfølelse
 • Isolationstendens

Hvis du er påvirket af disse eller lignende symptomer, er der hjælp at hente i et kort intensivt stresshåndteringsforløb i Kalmia.

Dette tilbud strækker sig over 7 uger, med fremmøde 2 gange ugentligt.

Gruppen består af max 7 deltagere og 2 terapeuter.

 

Fokus i behandlingen:

Samtalegruppen:

 • Hvad er det der belaster dig?
 • Hvorfor reagerer du som du gør?
 • Se på nye muligheder og lære nye handlemønstre

Kropsgruppen:

 • Få øget kropsbevidsthed og nærvær
 • Arbejde med accept, balance, ro og jordforbindelse
 • Lære vejrtræknins- og afspændingsøvelser
 • Øve mindfulness meditation

Samlet pris 6.500 kr, som betales ved forløbets start.