Private

 DSC_6133e
 

Stress og belastningsreaktioner

Indre uro, irritabilitet og søvnbesvær kan være et resultat af forbigående belastninger i hverdagen. Får du imidlertid mere vedvarende, sværere symptomer, er det et signal om, at der må gøres noget. Længerevarende belastning som stressbetinget hovedpine, hukommelsesbesvær, uro eller vægttab vil nedsætte din evne til at fungere i det daglige, men også din evne til at komme på benene igen. Ligesom angst og depression kan udvikle sig til en alvorlig og langvarig belastningstilstand.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde og hvad du selv kan gøre >

 

 

 

Hjertepatienter

Flere og flere overlever en hjertesygdom, desværre er risikoen for at udvikle en depression dobbelt så stor for hjertepatienter i forhold til dem med et raskt hjerte.

En rapport fra Hjerteforeningen viser, at mange hjertepatienter – trods retningslinjer på området – ikke bliver undersøgt og behandlet for de psykiske følgevirkninger af en hjertesygdom.

At gennemleve en hjertesygdom føles som en meget stor belastning, og risikoen for at udvikle en depression eller angst er forøget. Vi ved at hjertepatienter med angst eller depression har har en masse bivirkninger. Udover at det øger risikoen for af dø af hjertesygdomme, har det stor betydning for livskvaliteten.

I Kalmia har vi erfaring med at få mennekser tilbage til et aktivt liv efter en større stress- eller belastningreaktion. Vores særlige behandlingsmetode, Kalmiametoden, der kombinerer samtaleterapi med kropsbevidsthedstræning har i et forskningsprojekt, COPESTRESS, vist signifikante resultater.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde og hvad du selv kan gøre >

Unge med stress/angst

Stress og angst er blevet hyppige følgesvende blandt gymnasieelever og unge studerende, og desværre ikke kun ifm eksaminer. De unges mistrivsel kan betyde at de stopper deres uddannelse og mister troen på sig selv.

Da børn og unge ikke har samme forudsætninger for at overskue graden af belastninger og finde viden og brugbare løsninger, er de dybt afhængige af, at de voksne ser de tidlige signaler på stress og tager affære.

I Kalmia har vi stor erfaring i at hjælpe mennesker ud af deres stress og angst.

Ofte har de unge gået med deres problemer alene og det er en lettelse at blive mødt med forståelse og viden om hvordan de kommer ud af deres tilstand.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde og hvad du selv kan gøre >