Stress og belastningsreaktioner

Sygemeldt af stress

En sygemelding fra egen læge kan blive aktuel, hvis du har en sværere stresstilstand. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at du kommer i behandling så hurtigt som muligt. At gå alene med tanker kredsende om den aktuelle situation kan forværre tilstanden. Det er vigtigt hurtigt at komme tilbage til et aktivt liv.

I mange tilfælde vil en deltidssygemelding kunne blive aktuel. Enten i hele perioden, hvor 2-3 timers arbejde 3-4 gange om ugen kan være med til at fastholde følelsen af at høre til blandt kollegaerne, og samtidig få mulighed for at få bearbejdet sine problemer og genetableret sin styrke. Det vil også være muligt at starte på sit arbejde igen efter en fraværsperiode med en deltidssygemelding, hvor time antallet langsomt trappes op.

 

 DSC_6133e
 

Hvad kan du selv gøre?

Skyldes symptomerne stress, skal årsagen findes. Er der problemer på arbejdet eller derhjemme? Er der for meget at se til, så prioriter det, du kan nå – og glem resten. Tal med dine nærmeste om, hvad du oplever. Er der tale om en længerevarende eller alvorlig belastning, er det vigtig at få en professionel behandling. Kalmia tilbyder en sådan behandling, der både retter sig mod årsagerne til stress og den konkrete arbejdsmæssige situation. Vi vejleder i coping-strategier, samt generel kropslig og psykisk restitution sådan at du igen kan genvinde kræfterne og trives i dit arbejds- og privatliv. Her er et par eksempler på gode råd:

God planlægning og styr på økonomien

Både på arbejdet og i privatlivet gælder det om ikke at spænde buen for hårdt. Det gælder økonomien, og det gælder tiden. En anstrengt økonomi belaster følelsesmæssigt, hvorfor en god budgetlægning er vigtig. Ambitioner om hus, bil og rejser skal derfor afstemmes realistisk.

Oplevelsen, af at der er for lidt tid, er en stressfaktor, især hvis der ikke er en god planlægning og klare aftaler om, hvem der henter børn, laver mad, og hvornår der er tid til at slappe af. Der kan være plads til det hele, men det kræver, at alle i familien er indstillet på at yde deres for, at de enkelte medlemmer kan få deres behov opfyldt. Husk at fornøjelser og andre oplevelser er med til at krydre dagligdagen, og at netop følelsen af glæde modvirker stress.

Motionér, meditér og sov godt

Motion øger modstandskraften over for stress. Hvis du er i god form, er din krop bedre til at slappe af efter, efter en stressbelastning. Tre til fire timers ugentlig motion er tilstrækkelig, blot du får sved på panden og har en puls på mindst 120. Måske det er nok for dig at cykle på arbejde.
Meditation og afslapning har også en stressforebyggende virkning. Ved at træne vores krop til afslappelse, restituerer vi os hurtigere efter dagens arbejde. Det hjælper også at slappe af med avisen eller tal med din familie, når du kommer hjem i en halv times tid før du går i gang med den næste opgave.

Nattesøvnen er vigtig, da det er, her vi genopbygger os selv. Søvnen får vores krop og bevidsthed til at hvile og gennemgå de søvnstadier, der er vigtige for, at vi mentalt og følelsesmæssigt fungerer godt i det daglige.

Lyt til og brug familien

Familie og venner er ofte de første til at gøre os opmærksom på, hvis vi har symptomer på stress. Lyt efter, hvad de siger, for vi er selv de sidste, der erkender stressen. Ved at lytte til din krop og reagere på stresssymptomerne i tide, forebygger du dem.

Advarselstegn

Lyt til signalerne

Indre uro, irritabilitet og søvnbesvær kan være et resultat af forbigående belastninger i hverdagen. Får du imidlertid mere vedvarende, sværere symptomer, er det et signal om, at der må gøres noget. Længerevarende belastning som stressbetinget hovedpine, hukommelsesbesvær, uro eller vægttab vil nedsætte din evne til at fungere i det daglige, men også din evne til at komme på benene igen. Ligesom angst og depression kan udvikle sig til en alvorlig og langvarig belastningstilstand.

Årsager

Stresssymptomer kan have flere årsager. Hvis du har symptomer såsom anspændthed, irritabilitet, dårligt humør og manglende nattesøvn er det vigtigt, at du finder ud af om dine symptomerne skyldes stress eller ej. Derfor anbefales du, ved symptomer, der varer mere end en uges tid, at blive undersøgt hos din læge.

Søvnløshed

Søvnløshed kan være et udtryk for en begyndende stresstilstand. Vi taler ikke bare om nogle få nætter uden søvn op til en større begivenhed, men længerevarende indsovningsbesvær eller problemer med at vågne op midt om natten og bruge en time eller to til at falde i søvn igen.

 

 

 

10 gode råd:

  • Indret dit liv, så ambitionerne svarer til det realistiske
  • Få styr på økonomien
  • Brug fritiden på noget fornøjeligt
  • Sørg for motion
  • Prøv med meditation eller afspænding
  • Prioriter god nattesøvn
  • Styrk dit sociale netværk
  • Lær dine stresssymptomer at kende og reager på dem
  • Bliv ikke så påvirket af bagateller – lær at sige pyt
  • Fokuser på det positive i livet

Stress og arbejdsliv

DSC_8717Hvis din stresstilstand især skyldes dine arbejdsforhold, må disse justeres. Det første skridt er at identificere, hvilke faktorer, der skal ændres på. Kalmias behandlere kan hjælpe med at du selv får en forståelse af din arbejdssituation der gør det muligt, at tage en samtale med din leder om hvilke forandringer, der er nødvendige. Vi tilbyder også at tage med til en sådan samtale og kan vejlede ud fra omfattende viden og erfaring i relation til, hvad der skal til for at reducere stresspåvirkninger. Det kan være en hel eller delvis sygemelding i en periode. Temaer i forhold til samarbejde, arbejdsfunktioner eller gensidige forventninger kan være vigtige. Herefter kan der laves en fællesaftale med lederen, også om hvordan dine opgaver skal være fremover – evt. blot i en overgangsperiode.

Det er vores erfaring, at de fleste ledere er glade for at få at vide, hvad sagen går ud på, og hvad han eller hun kan gøre for at hjælpe sin stressramte medarbejder.

De fleste ledere er interesseret i at blive informeret om, hvordan det går med deres medarbejdere, gennem behandlingsforløbet med hensyn til ændringer og justeringer i forhold til arbejds-opgaver og tid. Vi har tavshedspligt med hensyn til dit behandlingsforløb, så de informationer, din leder bør have, må du selv videregive, eventuelt efter at vi sammen med dig har talt om, hvad der er konstruktivt.