Kalmia tilbyder både individuel terapi og gruppesamtaler. Vi tager altid hensyn til dine behov og vil vejlede dig til at vælge det forløb, der passer bedst til dig. Vores behandlere hjælper med at afdække årsagerne til din stress og sammen finder vi de redskaber, der giver dig mulighed for bedre at håndtere arbejds- og følelsesmæssigt pres i fremtiden.

Vores forløb, som er beskrevet herunder, udspringer af vores deltagelse i forskningsprojektet COPEstress og mange års erfaring. Det er psykoterapeuter med speciale i stress- og belastningsreaktioner, der har ansvaret for terapiforløbene.
Kropsbevidsthedstræning er en væsentlig del af vores behandlingstilbud. Gennem velafprøvede øvelser arbejder vi med kropslig forankring, vejrtrækning, centrering, balance og mentalt nærvær. Du lærer at finde en passende balance mellem aktivitet og hvile, så dit nervesystem får hjælp til at restituere.

Kropsbevidsthedstræning kan udføres af alle og bygger på elementer inspireret af Tai Chi, yoga og mindfulness. På Kalmia er det psykoterapeuter eller fysioterapeuter med lang erfaring, der varetager undervisningen.
 
Kalmia center mod stress – dark blomst

Kalmia-metoden

Vores primære tilgang er Kalmiametoden.

Kalmiametoden er et 10-ugersforløb, der giver dig tid til at arbejde i dybden med dine udfordringer.
Forløbet kombinerer samtaleterapi i gruppe med kropsbevidsthedstræning.

Du starter med at komme til en forsamtale, der varer 1,5 time. Forsamtalen giver dig mulighed for at fortælle din historie og i tale sætte dine aktuelle problemer. Du vil også blive bedt om at udfylde et spørgeskema, der giver en indikation af dine aktuelle stress-symptomer.

Efterfølgende deltager du både i en samtalegruppe og i en kropsbevidsthedstræningsgruppe hver uge i 10 uger. Du kommer altså på Kalmia 2 dage om ugen. Samtalegruppen varer 2,5 time pr. gang. Kropsbevidsthedstræningen varer 2 timer pr. gang. Du får indsigt i dine grundlæggende problematikker og konkrete redskaber til at forandre din mentale tilstand. Og du vil også have mulighed for at arbejde i dybden f.eks. med angstsymptomer eller depressive tilstande.

Efter forløbet udfylder du igen et spørgeskema, så du får indblik i effekten af dit forløb på Kalmia.

Pris kr. 27.500,-

Erfaringsmæssigt er tid og ro meget vigtige faktorer, når man skal komme sig over en længerevarende stress- og belastningsreaktion. Kalmia-metoden er til dig, der ønsker at skabe en dybere forandring i dit liv som helhed.

 

Behandlingsmetoder

 
Alle mennesker oplever på et tidspunkt i deres tilværelse udfordringer og modgang, der kan være forbundet med følelser af angst, stress, tristhed og modløshed. Psykoterapi er en behandlingsmetode, der kan hjælpe dig, hvis du har brug for professionel hjælp til at arbejde med dine udfordringer.

Psykoterapi kan eksempelvis indeholde vejledning, hjælpe til fokuseret problemløsning og opbygge din evne til at lære nye mestringsstrategier. Målet med terapien kan også være dybere selvindsigt og forståelse for dine tanke- og handlemønstre. I terapi kan du sætte fokus på dine ressourcer, styrke dit potentiale og træne din evne til valg og til at forandre utilfredsstillende situationer. På den måde giver den terapeutiske proces dig en bæredygtig vej ud af stress og andre belastningsreaktioner. Alle behandlere på Kalmia har en langvarig og bred klinisk uddannelse og erfaring inden for psykoterapi. Vi arbejder med en metodisk bredde, der strækker fra kognitiv adfærdsterapi, relationel og dynamisk terapi, gestaltterapi, neuroaffektiv psykoterapi, kropsterapi samt gruppeanalyse og systemisk familieterapi. Gennemgående for behandlingen er en integrativ forståelse af forholdet mellem krop og sind. Vi sætter fokus på sammenhængen mellem kroppens signaler, følelser, tanker og adfærd. Efterfølgende vil du opleve en større fornemmelse af sammenhæng, der styrker din integritet og din handlefrihed i livet.

Individuel terapi og gruppe terapi

Vi tilbyder både individuel psykoterapeutisk behandling og gruppeterapi. Gruppeterapi foregår reelt som en individuel terapi i en gruppe, hvor terapeuterne arbejder med deltagerene enkeltvis. Det er dine problemstillinger, der er i fokus. De øvrige i gruppen lytter og kan efterfølgende inviteres til at sige, hvad de genkender hos sig selv, når du fortæller om dine udfordringer. Men kun hvis du ønsker det. Du har altid et valg. Stress og belastningsreaktioner er præget af mange alment menneskelige problemstillinger. Oplevelsen af ikke at føle sig alene med problemerne er for de fleste en meget støttende oplevelse, der styrker processen tilbage mod et aktivt liv i mere balance.
De fleste mennesker med stress oplever at være ramt af fysiske symptomer. Symptomerne varierer fra person til person og kan eksempelvis være muskelsmerter, hovedpine, hjertebanken, smerter i brystet, rastløshed og kropslig uro. Stressramte kæmper også med konceptrationsbesvær, nedsat energi og manglende lyst til sex.

Kropsbevidsthedstræning har til formål at behandle de akutte fysiske symptomer og at øge kropsbevidstheden for at forebygge stress. Det er erfarne terapeuter eller fysioterapeuter med speciale i stress- og belastningsreaktioner, der instruerer kropsholdene. Behandlingen består af en kombination af kropsøvelser inspireret af yoga sammen med mindfulness og meditationsteknikker.

Gennem øvelserne arbejdes der med kropslig forankring, centrering og balance, vejrtrækning og mentalt nærvær. Målet med træningen er at øge den basale kropsbevidsthed. Træningen fremmer fysisk og psykisk balance, øger kroppens ressourcer og fremmer kropslig og psykisk styrke og harmoni.

Kombinationen af gruppeterapi og kropsbevidsthedstræning er forskningsdokumenteret effektiv, når det gælder stress- og belastningsreaktioner. Du kan læse mere om forskningsprojektet COPESTRESS under forskning.
Mindfulness meditation er en bevidst træning af evnen til at være opmærksom på en accepterende og ikke dømmende måde. I forbindelse med stress kan vores tankemønstre være præget af selvkritik, utilstrækkelighedsfølelse, bekymring eller en konstant bedømmelse og vurdering af os selv og andre. På denne måde er vi ofte styret af tankemønstre og følelsesmæssige vaner, der forhindrer mangfoldigheden i vores livsudfoldelse.

Gennem træning i mindfulness meditation kan vores sind opnå en accept og værenstilstand. Metoden udvikler evnen til nærvær og til kontakt med dig selv på en måde, der åbner for nuets muligheder. Sanserne skærpes indadtil og hjælper dig til at blive klogere på sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige fornemmelser.
Kalmia tilbyder par- og familiesamtaler til stressramte. Familielivet og arbejdslivet er ikke adskilt. Mistrives du hjemme, vil det påvirke din funktionsevne på arbejdspladsen og omvendt.

I behandlingsperioden vil du gøre dig mange erfaringer og få en række oplevelser, der vil sætte tanker og følelser i gang. Samtidig vil din partner også gøre sig mange tanker og måske have en række bekymringer om din tilstand eller fremtiden, der kan være uberettigede eller berettigede. Det kan være godt at få sat ord på disse tilstande sammen med en terapeut. Det giver den optimale støtte fra hjemmefronten, så du bedre kan holde fast i de beslutninger om forandringer, du har truffet. Ved at supplere dit forløb med en par/familiesamtale kan du både accelerere processen og fastholde de positive forandringer fra dit forløb.
På arbejdspladsen er der en lang række forhold, der kan medvirke til udvikling af stress. Det er vigtigt så tidligt som muligt at identificere stresstilstandens arbejdsmæssige årsager for at forhindre videreudvikling og evt. sygemelding. Kalmia tilbyder arbejdspladssamtaler med den stressramte og arbejdsgiveren for at sikre et optimalt behandlingsforløb både inden, under og efter en evt. sygemelding.

Ved en arbejdspladssamtale vil vi kunne afdække, hvad der arbejdsmæssigt ligger til grund for manglende trivsel eller stressreaktioner. Samtidig vil samtalen kunne identificere, hvilke belastende faktorer det kan være hensigtsmæssigt at ændre på. Ved stresssygemelding er det af central betydning at få tilrettelagt en personlig plan for en gradvis tilbagevending til arbejdet. Her er det vigtigt, at der er en plan med klar forventningsafstemning omkring arbejdsfunktioner og et passende timetal. Som eksperter kan vi støtte dig, når du skal tilbage på arbejdet, så du får klare aftaler, som tilgodeser din og virksomhedens fælles interesse i et stressfrit arbejdsliv.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan sætte et forløb sammen, der passer netop til dig, er du velkommen til at kontakte os på +45 45 46 16 00 eller skrive på info@kalmia.dk, så kan vi aftale et tidspunkt til en uforpligtende samtale.