COPESTRESS


Kalmiametoden er forskningsdokumenteret stressbehandling. Kalmia indgik i 2010-2011 i et omfattende forskningsprojekt, COPESTRESS. COPESTRESS-projektet blev ledet af Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital ved overlæge dr. med Bo Netterstrøm.

I COPESTRESS-projektet blev bl.a. to forskellige programmer til behandling af stress sammenlignet med en kontrolgruppe. Det var hhv. et individuelt program og et gruppebaseret program. Formålet med behandlingerne var, at deltageren kunne vende tilbage til arbejde og fungere på samme funktionsniveau som tidligere. Effekten af behandlingen blev målt ved symptomniveau, fysiologiske mål for stress, længden af sygefravær og tilknytning til arbejdsmarkedet efter et år. De to programmer blev sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke fik behandling og en gruppe der fik konventionel psykologbehandling.

COPESTRESS projektet blev finansieret af Trygfonden og Arbejdsmiljøforskningsfonden. Resultaterne af undersøgelse var signifikante. 66% af de patienter, der blev behandlet efter Kalmiametoden, var i arbejde efter 3 måneder. Til sammenligning var resultatet 36% for de patienter, der fik Treatment As Usual (TAU) dvs. almindelig psykologbehandling.

Antal patienter i arbejde efter 3 måneder:
 
 
 
COPESTRESS blev publiceret i Journal of Environmental and Occupational Sience.
Du kan læse hele artiklen her.

Du kan også læse mere om COPESTRESS her.
 
 

 
 

Veteraner i haveterapi – Terapihaven Narcadia


I efteråret 2012 gennemførte Kalmia i samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, LIFE og Københavns Universitet et projekt, hvor 8 PTSD veteraner indgik i et forløb med haveterapi. Terapien foregik i Terapihaven Narcadia, som er en specialudviklet terapihave beliggende i Arboretet i Hørsholm.

Du kan læse mere om Nacadia her.

Formålet med behandlingen af veteranerne var at:

Sænke alarmberedskabet og re-etablere en sundere balance i nervesystemet
bearbejde psykiske traumer
Lære natur- og mindfulnessbaserede redskaber til stressreduktion
Styrke den psykologiske fleksibilitet
Afklare personlige værdier og mål

Projektet blev støttet af Soldaterlegatet. www.soldaterlegatet.dk

Du kan læse mere om erfaringerne her.