Stress Testen

tirsdag, maj 17 th, 2016 ·

Føler du dig presset enten på arbejde eller privat? Er du i tvivl om de symptomer du har er noget du skal tage dig af? Brug Stress Testen til at finde ud af hvordan det står til med dit stressniveau. Viser testen, at du er for stresset – i de høje niveauer – bør du gøre noget ved det nu. Spørgsmålene er opbygget omkring 3 kategorier (fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stress symptomer). Det er vigtigt at du giver dig god tid og svare ærligt og så korrekt som muligt på spørgsmålene i testen. Dette er medvirkende til at give et så reelt billede af din stress situation som muligt.

Vær opmærksom på, at det kan være andre årsager end stress, der giver en høj score. Kontakt altid din egen læge, hvis du er i tvivl.

Sådan tolker du stresstesten:

  • 16-25: Afslappet niveau, du er ikke stresset for tiden
  • 26-50: Begyndende stress, du er så stresset, at du må se på hvad der kan ændres i dit liv. Skal der ændres noget på din arbejdsplads eller i dit privatliv?
  • 51-75: Middelsvær stress, niveauet er for højt, gør noget ved det nu! Se vores anbefalinger til hvordan du håndterer din stress.
  • 76-100: Svær stress, du er meget stresset og bør gøre noget ved det straks. Tal med din læge

Denne stress test er udviklet af seniorforsker, dr. med. Bo Netterstrøm, partner i Kalmia.

De fysiske stress symptomer

Hvor ofte har du haft:

1.Ondt i maven
2.Hjertebanken
3.Ondt i hovedet
4.Muskelspændinger

1 out of 3