Kalmia er et privat behandlingstilbud og har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Behandlingen finansieres enten af klienten selv, den stressramtes virksomhed eller i visse tilfælde af den stressramtes kommune eller pensionsselskab.

Kalmia har pt. faste samarbejder med flere private virksomheder. Samtidig har vi mange private klienter, der selv betaler deres forløb.

Særligt til virksomheder har vi udviklet et stressforebyggelseskoncept, der inkluderer lederworkshops, medarbejderforedrag og materialer. Det kan være både på dansk og på engelsk. Vi har arbejdet med både små og store - nationale og internationale virksomheder. Prisen for forebyggelsesarbejde aftales og tilpasses den enkelte virksomhed.

Vi tilbyder også individuelle leder- og medarbejderudviklingssamtaler til 1.900 kr/t ex. moms.

Kontakt Nicoline Christophersen på nich@kalmia.dk eller 2332 3427 for at få et tilbud, der passer til din virksomhed.
 
 

Gratis tilbud


Gratis telefonisk support til private, HR-folk, sagsbehandlerne og andre med behov for at afklare en klients egnethed til forløb. Ring til læge og psykoterapeut Bettina Damsbo på 4546 1600.
I tvivlstilfælde tilbydes en gratis afklarende samtale af en halv times varighed forud for forløbsstart.
 
 

Priser for virksomheder, der betaler for deres medarbejdere

Stresshåndteringsforløb:
Forsamtale á ca 2 timer
10 x gruppeterapi á 2,5 timer
10 x kropsbevidsthedstræning/mindfulness á 2 timer
Varighed 11 uger
Pris i alt: 27.500 kr

Forlængelse:
Hvis et igangværende 10 ugers forløb skal forlænges med 5 gange gruppeterapi á 2,5 time + 5 gange kropsterapi/mindfulness á 2 timer
Pris i alt: 11.500 kr

Der er ikke moms på beløbet, da det er behandling.

 
 

Priser for de enkelte elementer i forløbene


Visiterende forsamtale, hvor der samles informationer om borgerens arbejdsliv, sygehistorie og familiebaggrund, samt udfyldelse af psykometriske spørgeskemaer. Inklusiv efterfølgende konference og vurdering samt planlægning. Pris: 4.500 kr

Gruppeterapi:
Foregår i gruppe bestående af max 7-8 deltagere og 2 terapeuter. Fremmøde en gang ugentligt.
Varighed 2,5 time
Pris pr. gang: 1.550 kr

Kropsbevidsthedstræning og Mindfulness Meditation:
Foregår i gruppe bestående af 8 deltagere og 1 terapeut. Fremmøde 1 gang ugentlig i 10 uger.
Varighed 2 timer
Pris pr. gang: 750 kr

Individuel terapi: Pris: 1.550 kr
Coaching: Pris: 1.550 ex moms 
Individuel kropsterapi (briksbehandling): Pris: 1.550 kr
Individuel kropsbevidshedstræning (i salen): Pris: 1.550 kr
Par/familiesamtale: Pris: 1.800 kr
Arbejdspladssamtale: Pris: 2.500 kr

Priserne reguleres årligt som et minimum med nettoprisindekset.

 

Priser for private, der selv betaler deres behandling


Hos Kalmia får du rabat, hvis du selv skal betale for din behandling.

Visiterende forsamtale, hvor der samles informationer om borgerens arbejdsliv, sygehistorie og familiebaggrund, samt udfyldelse af psykometriske spørgeskemaer. Inklusiv efterfølgende konference og vurdering samt planlægning. Pris: 4.000 kr

Individuel terapi:
Pris pr. gang: 1.350 kr


Gruppeterapi:
Foregår i gruppe bestående af max 7 deltagere og 2 terapeuter. Fremmøde en gang ugentligt.
Varighed 2,5 time
Pris pr. gang: 1.350 kr


Kropsbevidsthedstræning og Mindfulness Meditation:
Foregår i gruppe bestående af 8 deltagere og 1 terapeut. Fremmøde 1 gang ugentlig i 10 uger.
Varighed 2 timer
Pris pr. gang: 650 kr


Individuel kropsterapi (briksbehandling): Pris: 1.350 kr
Individuel kropsbevidshedstræning (i salen): Pris: 1.350 kr

Priserne reguleres årligt som et minimum med nettoprisindekset. Der er ikke moms på beløbet, da det er behandling.

 
 

Afbud


Vi vil informere dig om vores afbudsregler, når du bestiller dit forløb.
Det er vigtigt for både dig og gruppen, at du møder stabilt. Skulle du akut blive forhindret i at møde op, er det vigtigt, at du giver os besked enten på mail
info@kalmia.dk eller telefon 4546 1600.
Som tommelfingerregel kan du have ét afbud i de korte forløb og to i de lange uden at det vil gå ud over antal behandlingsgange.
 
Priserne er vejledende. Såfremt vi har et samarbejde med din virksomhed, pensionsselskab eller kommune eller hvis du falder ind under en anden særlig aftale, der betyder en billigere sats, vil vi oplyse dig om det, når du taler med os. Kontakt Direktør Nicoline Christophersen på mobil 23 32 34 27 for at høre nærmere.