PUC – Psykoterapeutisk Uddannelses Center

puc-kbh.dk

Den 4-årige uddannelse i psykoterapi hos PUC er baseret på en integrativ tilgang. De anvender den neuroaffektive udviklingsteori som overordnet forståelsesramme i kombination med et bredt indblik i flere psykologiske udviklings- og tilknytningsteorier.

PUCs uddannelse er opdelt i en grunduddannelse med fokus på din egen proces samt indføring i grundlæggende teori og metode de første to år, og en overbygning, der fokuserer på dig som terapeut de efterfølgende to år.

PUC har allieret os med en lang række kompetente lærerkræfter, så du er sikret en højt kvalificeret undervisning inden for de forskellige fagområder.

PUC er medlem og godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Ligesom PUCs uddannelse selvfølgelig lever op til de ministerielle krav for psykoterapeutiske uddannelser og er evalueret af Reflektor.
 

 
Stresscenteret

stresscenteret.dk

Stresscenteret har udviklet en ny metode til behandling af stress.

Behandlingen indledes med et længerevarende døgnophold, hvor man afstresses – ligesom i alkohol- og stofmisbrugsbehandling hvor man starter med at blive afgiftet. Derefter responderer man langt bedre på selve behandlingen.

Bettina Damsbo og Nicoline Christophersen står for både forsamtaler, gruppeterapien under døgnopholdet og den efterfølgende ambulante behandling.

Et forløb på Stresscenteret er opdelt i 3 faser:

Fase 1: 3-ugers døgnbehandling(man er hjemme i weekenden)

Fase 2: 6-måneders ambulant efterbehandling

I alt 6 sessioner hos vores psykoterapeut fordelt efter individuelt behov i perioden.

Fase 3: 6-måneders digital opfølgning

For at sikre at der ikke sker tilbagefald, afsluttes behandlingsforløbet med 6 måneders digital opfølgnings-periode, hvor vi via et særligt udviklet spørgeskema følger op på behandlingen.

Alle forløb er individuelt tilpasset.

Du kan læse mere om vores metode og dokumentation for effekten her https://www.stresscenteret.dk/metoden

 

 
Oldenburg Rådgivning

oldenburgraadgivning.dk

Med Oldenburg Rådgivning får du adgang til en unik indsigt i hvordan systemet arbejder - både der hvor afgørelserne træffes og hvor omsorg, pædagogik og undervisning udføres.

Lene tilbyder retslig og specialpædagogisk rådgivning til forældre med børn, der har særlige behov - og som på den ene eller anden måde oplever at være kommet i klemme i samarbejdet med de forskellige instanser og professionelle der er omkring barnet.

Rådgivningen omfatter ligeledes faglig og strategisk vejledning og hjælp til at finde det mest optimale tilbud til barnet, hvad enten det er på almen- eller specialområdet.