Er du og din virksomhed interesseret i at få tilbud om deltagelse i projektet?

Udfyld formularen herunder, eller send en mail til os på info@kalmia.dk med “Ja tak, vi vil gerne have mulighed for at tilbyde stresstruede medarbejdere et gratis virtuelt REST©-forløb”.

Vi skal modtage dit tilsagn senest d. 1/3 2021.

  Tilsagnet anvendes til den endelige fondsansøgning hos Vellivforeningen og er gensidigt uforpligtende. REST©-projektet er pt prækvalificeret. Læs mere om projektet herunder eller kontakt Bo Netterstrøm på bone@dadlnet.dk.
   

   

  Om REST©

  Den øgede andel af ansatte med distancearbejde under coronaepidemien har betydet stigende andel af medarbejdere, der oplever mistrivsel og begyndende stresssymptomer.

  REST© er målrettet ansatte, der har behov for ekstern bistand og sparring for at forebygge en stresssygemelding. Det gælder både for medarbejdere uden ledelsesansvar og mellemledere. REST© gør på en effektiv måde ressourceopbyggende og stressreducerende tiltag tilgængelige for ansatte med hjemmearbejde. Den enkelte medarbejder får uvildig, konkret og målrettet bistand fra en ekstern samarbejdspartner. 


  Forløbet strækker sig over 7 uger med start maj 2021 og foregår udelukkende via TEAMS. Det inkluderer en professionel stresstest samt individuelle opstarts- og afsluttende samtaler. Der vil derudover ugentligt være virtuelle gruppesessioner med coaching/sparring og samt kropsbevidsthedstræning. Medarbejderen skal afsætte 2 x 2,5 time pr. uge til deltagelsen og arbejdspresset skal tilpasses derefter.

  Bo Netterstrøm, dr. med og stressforsker er ansvarlig for kvalitetssikringen af projektet. Metoden er en videreudvikling af Kalmiametoden, som er dokumenteret effektiv.

  
Projektet ledes af Bettina Damsbo, læge og psykoterapeut med 14 års erfaring i stressbehandling i gruppe. Kropsbevidsthedstræningen varetages af specialuddannede fysioterapeuter. Data fra projektet sammenlignes med data fra Kalmias almindelige forløb for at undersøge, om der er en forskel i effekten.

  Økonomisk søges der om støtte til REST© fra Vellivforeningen og projektet er medfinansieret af Kalmia og derfor gratis for virksomheden og medarbejderen at deltage i.

   
  Kontakt os