REST – koncept og materialer

For at give andre muligheden for at arbejde med REST, finder du her information om konceptet. Du kan også downloade redskaber, som vi har anvendt.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på email nich@kalmia.dk eller mobil 2332 3427. Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

 
 

 

Om REST - BEMÆRK: FORLØBET ER FULDT BOOKET - DER ER IKKE FLERE PLADSER

Den øgede andel af ansatte med distancearbejde under coronaepidemien har betydet stigende andel af medarbejdere, der oplever mistrivsel og begyndende stresssymptomer.

REST er målrettet ansatte, der har behov for ekstern bistand og sparring for at forebygge en stresssygemelding. Det gælder både for medarbejdere uden ledelsesansvar og mellemledere. REST gør på en effektiv måde ressourceopbyggende og stressreducerende tiltag tilgængelige for deltageren. Der arbejdes systematisk med indsigt i egen tilstand, styrkelse af mestringskompetencer og restitutionsmuligheder.

Forløbets sessioner (ca. 2 x 2,5 time pr. uge) strækker sig over 7 uger og foregår udelukkende via TEAMS. Det inkluderer en professionel stresstest samt individuelle opstarts- og afsluttende samtaler. Der vil derudover ugentligt være virtuelle gruppesessioner med coaching/sparring og samt kropsbevidsthedstræning. Medarbejderen skal afsætte tid til forberedelse og deltagelse og arbejdspresset skal tilpasses derefter.

Bo Netterstrøm, dr. med og stressforsker er initiativtager og ansvarlig for kvalitetssikringen af projektet. Metoden er en videreudvikling af Kalmiametoden, som er dokumenteret effektiv.

Projektet ledes af Bettina Damsbo, læge og psykoterapeut med 14 års erfaring i stressbehandling.

REST er støttet af Velliv Foreningen og projektet er medfinansieret af Kalmia. Det er gratis for virksomheden og medarbejderen at deltage i. Der er et begrænset antal pladser i forløbet, som fordeles efter "først til mølle" princippet. Leder/HR tilbydes efter REST (sammen med de øvrige deltagende virksomheder) et virtuelt møde med observationer og anbefalinger, der kan sikre forankring af effekten og generel feedback til virksomheden.

 

 

Interesseret i en plads, hvis vi Kalmia kører et REST forløb igen?

Udfyld formularen herunder, eller send en mail til os på info@kalmia.dk med “Ja tak, vi vil gerne have mulighed for at tilbyde stresstruede medarbejdere et gratis virtuelt REST-forløb”.

    Det med småt: Pladserne i REST fordeles efter "først til mølle princippet". I er først sikret en plads efter visitationssamtale med Kalmias medarbejder. Har du brug for mere information så kontakt Nicoline Christophersen på 2332 3427 nich@kalmia.dk.